Definisi Ilmu Gharib Al Hadits, Hadits Ghorib

Pengertian Ilmu Gharib al-Hadits adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadits gharib

Arti Hadits Gharib adalah hadis yang lafal-lafalnya sulit dikenal dan difahami. Hadit Gharib artinya dapat diinterpretasikan dengan cara-cara :

1. Dengan menggunakan sanad yang berbeda dengan sanad yang bermatan gharib tersebut.
2. Melalui penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadits atau dari sahabat lain yang tidak meriwayatkannya.
3. Penjelasan dari perawi selain sahabat.

kitab hadits gharib
Salah satu contoh dari kitab hadits gharib

Contoh Hadis Gharib :

1. Hadis tentang kesunnahan mandi jum’ah 

من إغتسل يوم الجمعة غسل الجنا بة ثم راح فكأنما قرّب البدنة 

Barang siapa mandi pada hari jum’ah seperti mandi janabah, kemudian ia berangkat (untuk sholat jum’ah) maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta.” Lafal badanah berarti unta atau sapi, namun ulama’ lebih memilih makna unta karena menimbang keterangan dalam hadis lain.

2. Hadis berkenaan dengan cara sholat bagi orang yang sakit

صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
 
“Sholatlah dengan berdiri!, jika tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk!, dan jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring di atas lambungmu (miring) (HR. al-Bukhori dan lainya)” Lafat ‘ala janbin pada hadis di atas ditafsirkan dalam hadis Ali yang menerangkan tentang posisi lambung yang diambil ialah yang sebelah kanan dengan wajah menghadap kearah kiblat.

2 Response to "Definisi Ilmu Gharib Al Hadits, Hadits Ghorib"

  1. caratker says:

    menarik disimak

    wilfa says:

    kenapa ada hadits yang gharib?

Post a Comment