Pengertian Khurafat - Khurafat Menurut Islam

Khurafat secara bahasa berarti takhayul, dongeng atau legenda
Sedangkan khurafy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng.

Dalam kamus munawir khurofat diartikan dengan: hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil).

Khurafat


Pengertian khurafat dalam Islam
Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam .

Berdasarkan pengertian di atas, khurafat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat.

0 Response to "Pengertian Khurafat - Khurafat Menurut Islam"

Post a Comment